Hilde

Nonkel Lucien, je was zo plots uit ons leven, je hart begaf het,pas 48 geworden. Verbijstering. Wat een gemis. Vele mooie familiemomenten die volgden, je was er niet meer bij. Pijnlijk. Je kreeg 6 flinke kleinzonen, ja allemaal Beelprez's. Je ging fier zijn. Kon je maar terug keren, we zouden je opwachten, wees gerust.

KleurfixHand.png