Bob

Ofschoon woorden geen troost zullen brengen bij het zware verlies dat je heeft getroffen, wil ik niet nalaten je ervan te verzekeren dat ik je diepe rouw met je meevoel.

KleurfixHand.png